Datum: 	970809
Tid:	09.00
Plats:	Garnisonens terränglöpningsbana

Genomförande:

Distansen är 8 km för herrar.

Distansen är 4 km för damer.

28 min ger 1000 tävlingspoäng för herrar.

16 min ger 1000 tävlingspoäng för damer.

+/- 1 sek ger +/- 1 tävlingspoäng.

Terränglöpningen är den sista grenen som genomförs.


Fakta om terränglöpningsbanan:

Bansträckning enligt ovan.

Banan är 4000 m lång.

Underlaget växlar mellan sågspån, gräs och grusväg.Copyright © 1996-1997 Lt Johan Björlin