Skjutbanan
Detta är en bild från skjutvallen. Avståndet till tavlorna är 200 m.
Karta
1.Skjutning (Norr är till höger)

| Presterudsområdet | Hindersimning | Värmland/Närke karta | Kristinehamns karta |